Župani mestnih občin bi sproščali ukrepe

Na včerajšnjem videokonferenčnem sestanku županov mestnih občin Slovenije, povezanih v Združenje Mestnih Občin Slovenije, so župani razpravljali o predlogih v zvezi z drugim protikoronskim zakonom, sproščanju ukrepov in izvedbi čistilne akcije, ki naj bi potekala 29. aprila.
Župani predlagajo tudi, da NIJZ pripravi smernice, ki bi gostincem omogočile, da na varen način odprejo gostinske terase. Za obdobje do odprtja šol predlagajo obratovanje mestnega linijskega prometa po nedeljskem urniku in pod pogoji, kot jih je Vlada določila za posebni linijski prevoz delavcev na delo. V smislu podpore zagonu gospodarskih aktivnosti župani menijo, da bi morala Vlada omogočiti čimprejšnje postopno odpiranje vrtcev na način, da se omeji velikost skupin in določi prednostne kriterije za uporabo storitve predšolske vzgoje.
Župani so opozorili tudi na likvidnostna tveganja občin zaradi novih plačilnih rokov, ki veljajo za javno upravo. Predlagajo, da bi za občine veljal enotni 30-dnevni plačilni rok, tako za račune, kjer občine nastopajo kot upnik, kot tudi za plačila računov, plačanih s strani občin.
Mestne in druge občine se bodo v prihodnje soočale tudi z izpadom nekaterih izvirnih prihodkov, kot so koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo in turistična taksa, zaradi česar bodo občinski proračuni dodatno obremenjeni. Zaradi teh in podobnih obremenitev občin bo nujno dodatno zadolževanje občin in finančna pomoč države.
Župani mestnih občin so se dogovorili še za izvedbo čistilne akcije. Ta bo potekala 29. 4. 2020 v vseh mestnih občinah, k sodelovanju pa vabijo občane, društva in vse ostale organizacije.

Deli s prijatelji: