Župan Gregor Žmak o štipendijah za dijake in študente

Občina Pesnica je na svoji spletni strani objavila razpis za dodelitev žepnin dijakom, vloge je na občino treba poslati do 30. septembra 2020. Predmet javnega razpisa so sredstva za žepnine, namenjene dijakom za preteklo šolsko leto 2019/2020. Žepnina znaša 150 evrov in se izplača v enkratnem znesku. V nadaljevanju pa bo objavljen tudi razpis za dodelitev žepnin študentom.

Deli s prijatelji: