Znesek uporabnin gostinskih teras upada

Številni gostinci poleti svoje mize postavijo na občinske površine, kar jim omogoča dodaten zaslužek. Ker so ptujski mestni lokali premajhni so v času poletne sezone zunanje površine zelo pomembne. Soglasje za postavitev gostinskih vrtov na javnih površinah na Ptuju izdaja občina, ki ji gostinci iz leta v leto plačujejo manj; v zadnjih petih letih je ta znesek prepolovljen. Več kot očitno je, da so nekateri spregledali, da nadzor na tem področju peša in občino izigravajo: od 20 lokalov namreč uporabnino za rabo javne površine trenutno plačujejo le štirje. 13 gostincev bo občina te dni pozvala k ureditvi razmerij.
Znesek, ki ga MO Ptuj prejme iz najemnin upada. Medtem ko se je leta 2014 v občinski proračun steklo nekaj več kot 20.000 evrov, je bil lani ta znesek več kot prepolovljen: 9.903 evre. Najdražji najem je v prvi coni, kjer je faktor za uporabnino za gostinski vrt 0,53, v drugi znaša 0,43 in v tretji 0,32 evra. Razdeljene so v tri cone in medtem ko so bolj neobljudene lokacije v coni ena, so na Prešernosvi ulici, ki je precej številčna v nižji coni.
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. V primeru kršitve morajo izreči globe, ki se gibajo med 200 in 1000 evrov. Pravtako je zagrožena kazen za oviranje prometa tudi 1000 evrov.

Deli s prijatelji: