Zdravo in aktivno v prihodnost

Podatki različnih raziskav opozarjajo, da delež tistih, ki zaradi obremenitev na delovnih mestih in slabih odnosov s sodelavci in sodelavkami pogosto doživljajo stres in imajo hujše težave z njegovim obvladovanjem, nenehno narašča in je vzrok za mnoge dolgotrajne bolniške odsotnosti, prezgodnje upokojitve, kronične bolezni, predvsem pa za težje delo mnogih zaposlenih.

Začetno raziskavo so izvedli že leta 2018, s katero je projektna skupina ugotavljala potrebe in prakse slovenskih delodajalcev na področju duševnega zdravja zaposlenih.
Ambiciozno zastavljene cilje projekta, ki se je s prvimi aktivnostmi začel leta 2017, so v času epidemije dopolnjevali in vsebinsko prilagajali, predvsem tudi zato, ker je bila epidemija neposreden in izjemno zahteven poseg v psihosocialno okolje praktično vseh zaposlenih in preizkus sposobnosti upravljanja s situacijo, ki je bila že pred izbruhom krize zahtevna. Kot kažejo podatki se ozaveščenost delodajalcev v Podravju z leti veča.

Želijo, da bi s pomočjo projekta pri številnih delodajalcih vzpostavili zdravo in stimulativno okolje za zaposlene, saj je epidemija pokazala, da so potrebe po skrbi za psihosocialno zdravje zaposlenih večje, medtem ko podjetja ne vlagajo dodatna sredstva.

Rezultati so pokazali, da v zadnjih treh letih delodajalci niso povečali finančnih sredstev, namenjenih ukrepom za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih, se pa vedno bolj ciljano posvečajo temu področju. Najpogostejši oviri, s katerimi se delodajalci srečujejo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na navedenem področju, sta nezmožnost izvajanja aktivnosti v okviru delovnega časa zaradi narave dela in pomanjkanje strokovnega kadra.

Deli s prijatelji: