Zadnja redna seja v letu 2020

Svetniki občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju so na zadnji redni seji v letošnjem letu sprejeli nekaj pomembnih sklepov, med njimi tudi Pravilnik o prevozu šolobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v občini Miklavž na Dravskem polju.

Svetniki so potrdili tudi Navodila Občinskega sveta za načrtovanje novih cest na območjih širitev stavbnih zemljišč.

Z lokacijsko preveritvijo za omogočanje začasne rabe prostora na severnem delu naselja Miklavž na Dravskem polju, bodo stekli tudi postopki za oblikovanje novih vsebin v tem delu kraja. Območje se je že sicer izkazalo kot potencialno stišišče družabnega življenja.

Deli s prijatelji: