Za nevšečnosti v Pristanu je odgovoren investitor

Tako je Lea Aracki, višja strokovna sodelavka na Uradu za šport Mestne občine Maribor, pred dnevi naštevala nepravilnosti pri obnovi srednjega bazena v Pristanu, ki ga je obnavljalo podjetje MarkoMark Nival iz Vidma pri Ptuju. Na obtožbe so se v pisnem sporočilu za javnost odzvali tudi v omenjenem gradbenem podjetju, kjer očitke zavračajo.

Glede same izvedbe projekta gradnje je potrebno pojasniti, da so projektno dokumentacijo, knjigo obračunskih izmer, izvajanje gradnje, itd. redno nadzirali in potrjevali predstavniki občine, gradbeni nadzor, kot tudi super nadzor. Nobeden tekom gradnje ni imel nobenih pripomb, prav tako pa je bila opravljena primopredaja.

V podjetju odgovarjajo tudi na očitke, da pri prevzemu bazena ni bil opravljen preizkus vodotesnosti. Razlog, da do tega ni prišlo je v tem, da takrat še ni bilo izvedene inštalacije bazenske tehnike, tako da je bil bazen nevodotesen. Po polnitvi bazena se je pojavilo manjše puščanje bazena, kar bo izvajalec gradnje odpravil, saj je za to že pripravil predlog sanacije, ki čaka na odobritev investitorja. V podjetju tudi glede ostalih nepravilnosti odgovarjajo.

Nevšečnosti, ki se navajajo v gradivu za medije, so torej praktično v celoti, nastale iz razloga neustreznega oz. pomanjkljivega projekta investitorja, ki se je lotil izključno delne sanacije, ki pa glede na predmet ni ustrezna.

Podjetje MarkoMark Nival je sicer v Mariboru dobilo kar nekaj večjih projektov, denimo finalizacijo severnega in južnega podtribunja Ljudskega vrta, izgradnjo novega vrtca v Pekrah, prenovo Cafove in energetsko sanacijo strehe na Osnovni šoli Tabor I. Širši slovenski javnosti je izvajalec postal znan po neustrezni referenci, ki jo je navedel v razpisu na projekt gradnje mostu čez dolino Glinščice.

Deli s prijatelji: