Za investicije skoraj 8 milijonov evrov

Občina Šentilj ima za leto 2020 zelo perspektivno in razvojno naravnan občinski proračun, ki je že sprejet v višini 14,6 mio evrov. Od tega bodo investicije znašale skoraj 8 mio evrov.

Šentilj je že nekaj časa razkopan, še vedno namreč potekajo dela pri izgradnji novega krožišča. Del ceste, ki je do sedaj pomenil velik prometni čep v tovornem prometu, saj poteka na trasi, ki jo dnevno uporabljajo tovornjaki do skladišča sladkogorske tovarne papirja ob železnici.

Dela na krožišču naj bi bila končana do maja letošnjega leta. V letošnjem letu pa bodo v občini Šentilj nadaljevali tudi z reševanjem problematike s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami.

Že v lanskem letu je bilo izdano tudi javno naročilo za dozidavo in obnovo vrtca Sladki vrh, ki bo otroke sprejel že letos septembra.

Občani Šentilja pa se lahko v bližnji prihodnosti lahko veselijo še ene nove pridobitve.

Športna dvorana bo umeščena nasproti Osnovne šole Šentilj. Z gradnjo bodo pričeli v letošnjem letu, zaključena naj bi bila prihodnje leto.

Deli s prijatelji: