Za investicije namenili 1,6 milijonov evrov

Občina Videm je letos za program obnove občinskih cest namenila 191.000, za gradnjo 230 metrov kanalizacije in obnovo vodovoda pa 146.000 evrov.

V okviru cestnega programa so obnovili tri odseke v skupni dolžini 2.185 metrov: Skorišnjak–Kozel (v vrednosti 60.000 evrov), Majski Vrh–Drenova graba (55.000 evrov) in Zgornja Pristava–Vinkler–Cebek (76.000 evrov). Občina Videm bo investicijo pokrila z nepovratnimi državnimi sredstvi, ki ji pripadajo po 23. členu Zakona o financiranju občin.
Načrtujejo tudi obnovo drugih infrastrukturnih projektov, kot je obnova kanalizacijskega sistema. Dodatno želijo kanalizacijo urediti tudi v gričevnatem delu Haloz.
V nasprotnem primeru bodo morali v gričevnatih področjih Haloz zagotavljati individualne čistilne naprave.

Deli s prijatelji: