Za boljše trženje športnih objektov

Zaradi prezadolženosti Športnih objektov Maribor in napak pri upravljanju v preteklosti bo Mestna občina Maribor omenjeni zavod spremenila v podjetje, ki naj bi učinkoviteje upravljalo in tržilo mariborske športne površine. Novo ustanovljeno podjetje Šport Maribor bo od Marproma prevzelo tudi upravljanje z žičniškimi napravami.
Mestna občina Maribor si že dlje časa prizadeva za konsolidacijo poslovanja globoko zadolženega javnega zavoda. Ta je sicer v letu 2020 posloval pozitivno, a naj bi razdolžitev zavoda kljub temu potekala prepočasi. Če bodo mestni svetniki na četrtkovi seji v drugem branju potrdili načrte občine, bo nastalo novo podjetje Šport Maribor d.o.o.
Na občini stavijo predvsem na sinergijske učinke z drugimi javnimi podjetji, ki naj bi prinesli boljše upravljanje in trženje športnih objektov in površin.
Novo podjetje pa pod svojim okriljem ne bo imelo Mariborskega otoka, bo pa upravljalo še z nekaterimi drugimi športnimi objekti v mestu. Prihajajo pa tudi podražitve.
Obeta se tudi razbremenitev Urada za šport, ki bo z novo organizacijo dela učinkovitejši. V pripravi je sicer tudi nova kartica zvestobe, ki bo občanom omogočala popuste in ugodnosti pri uporabi športnih objektov v mestu.

Deli s prijatelji: