Vroča razprava o ključnem projektu

Ptujski mestni svet je na 5. izredni seji potrjeval sklep o potrditvi Predinvesticijske zasnove “Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami” . Po slabi izkušnji z ureditvijo mestne tržnice je imelo veliko mestnih svetnikov številne pomisleke.

Sprva je bila naložba ocenjena na 3,6 milijona evrov. Ko so pripravili projektno dokumentacijo in korigirali cene gradbenih del na trgu, pa je vrednost investicije narasla na 4,9 milijona evrov.

V oči je najbolj bodla ocena arheoloških izkopavanj, katere vrednost je ocenjena na več kot 370.000 evrov.

Na vprašanje, ali se jima tako velika investicija, ki dolgoročno ne prinaša prihodka, zdi upravičena, glede na koronakrizo, pa sta poudarila.

Občina je na javnem razpisu že izbrala nadzornika projekta, konec meseca pa bo zaključen izbor izvajalca del. Ko bodo s strani države prejeli zagotovilo o sofinanciranju projekta z evropskimi sredstvi, bodo z izvajalcem podpisali pogodbo in začeli dela. Projekt mora biti sicer zaključen v letu 2022.

Deli s prijatelji: