Vozlišče v Jarenini končno postavljeno

O projektu izgradnje širokopasovnega optičnega omrežja Rune je bilo že veliko rečenega. Od tega, da je pri sami časovnici izgradnje prišlo do več kot pol letnega zamika, da bodoči potencialni uporabniki optičnega omrežja ne vedo, kako bodo vodi speljani do njihovih nepremičnin, predvsem pa to, kdaj se bodo lahko priklopili na omrežje. Osnova za izgradnjo optičnega omrežja na tem področju je vozlišče v Jarenini.
Torej v roku enega leta in pol bodo zgrajeni tako imenovani primarni vodi. Nato pa sledi še faza sekundarnih vodov, ki potekajo od razdelilne omarice do končnega uporabnika.
Sekundarni vodi bodo v maksimalni možni meri potekali po javnih površinah in po obstoječi infrastrukturi . Za te trase po javnih parcelah zbere soglasja RUNE, po zasebni parceli pa vsak uporabnik zase. Pogodbe za souporabo obstoječe infrastrukture sklepa RUNE, in niso strošek naročnika.
Strošek, ki ga naročnik plača podjetju RUNE Enia znaša 150EUR in s tem pokrije stroške interne optične hišne napeljave in priključitev na omrežje. Ostale stroške gradnje omrežja in priključka v tej fazi nosi RUNE. Še vedno pa se občani lahko odločajo in podpišejo soglasje za izgradnjo optičnega priključka.
Glede na zamujanje projekta, pomanjkanje načrtov izgradnje vodov, pridobivanje soglasij, …. je poskrbelo tudi za nekaj slabe volje med prebivalci področja, ki bodo z optiko povezani na vozlišče v Jarenini.
Današnje postavitve oz. otvorizte vozlišča optičnega omrežja v Jarenini se je udeležil tudi župan občine Šentilj, kjer so pred tem imeli tudi sestanek na temo izgradnje omrežja Rune. Župan Žvab je dejal, da je šlo za operativni sestanek. Upajmo, da se bo kljub nekaterim nevšečnostim izgradnja optičnega omrežja Rune nadaljevala v zastavljenem roku.

Deli s prijatelji: