Višje cene odvoza odpadkov tudi v Miklavžu

Na 13.seji občine Miklavž na Dravskem polju so obravnavli predlog odloka o letnem proračunu za leto 2020. Večjih sprmemb med prvim in drugim branjem ni bilo, zato večjih presenečenj občinski svetniki niso pričakovali.

V naslednjem letu načrtujejo velik proejkt ureditve kanalizacije na področju Rogoze, Miklavža na Dravskem polju vse do čistilne naprave.

Občinski svetniki so največ pozornoasti namenili elaboratu o oblikovanju cen za odvoz odpadkov, s katerim občutno dražijo odvoz komunalnih odpadkov.

Občina Pesnica in občina Duplek sta razlike v ceni krili iz proračuna ter tako občane zaščitili pred višjimi cenami, a po mnenju Repnika v Miklavžu na takšen način cene niso mogli realizirati.

Povišanju cen se tudi v prihodnje ne bodo mogli izogniti. Da bi preprečili znatno višanje cen občina predlaga, da bi odvoz bioloških odpadkov pozimi prestavili iz dveh tednov na tri tedne. Napovedujejo pa tudi druge ukrepe.

Občina M iklavž pa je ena redkih občin, ki k oblikovanju enotne cene za odvoz komunalnih odpadkov za področje Maribora in okoliških občin, ni pristopila.

Med drugim so sprejeli tudi letni program športa, kulture ter socialnega in zdravstvenega varstva, kjer pa so svetniki predloge soglasno potrdili.

Deli s prijatelji: