Veliko priznanje za Center za zaslužne profesorje UM

Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM je postal član prestižne mreže univerz Age-Friendly University Global Network.
Gre za mrežo v katero je pridruženih veliko držav iz vsega sveta. Ukvarjajo se z raziskavami na različnih področjih, z poudarkom na prijaznosti do zaslužnih profesorjev in upokojenih visokošolskih učiteljev
Center UM je bil z prestižno mrežo univerz v stiku pred pridružitvijo in si je s tem pridobil določeno mero spoštovanja in odobravanja.
Center UM sestavljajo upokojeni strokovnjaki oziroma nekdanji pedagoški delavci na univerzah. Člani Centra pa niso le profesorji s posebnimi zaslugami, zaradi svojega dela.
Od ustanovitve dalje potekajo že priprave na prijave na prve razpise EU, ki omogočajo financiranje dejavnosti upokojenih profesorjev za njihovo nadaljnje delo.

Deli s prijatelji: