Več prilivov iz naslova parkirnin

V letu 2019 se je iz naslova pobranih parkirnin in izrečenih glob za napačno parkiranje v blagajno Mestne občine Maribor steklo več denarja kot v letu 2018. Rast prihodka iz naslova plačanih parkirnin je bila 12 odstotna, leta 2018 je znesek plačanih parkirnin znašal okoli 1,4 mio evrov, lansko leto 1.625.000 evrov. Sprememba pa se pozna tudi pri negotovinskem plačevanju parkirnine, leta 2018 je na ta način bilo poravnanih 7 odstotkov parkirnin, lani že 13 odstotkov. Iz naslova glob za napačno parkiranje in sodnih taks se je v letu 2018 v občinski proračun steklo 550.000 evrov, lansko leto več kot 700.000 evrov. Občinski redarji so leta 2018 izrekli 8318 glob, lani pa 8575. Za letošnje leto pa na občini načrtujejo ukinitev vseh brezplačnih parkirišč v središču mesta.

Deli s prijatelji: