Več nasilja v družini in manj gospodarskega kriminala

V času epidemije je v Sloveniji med najpogosteje obravnavnimi kaznimi dejanji opazneje naraslo število primerov nasilja v družini, medtem ko je na letni ravni manj primerov gospodarskega kriminala.Manj je bilo tudi kaznivih dejanj, povezanih s proizvodnjo in prodajo drog.
Študija je zajela obdobje med 13. marcem in 13. aprilom in ga primerjala z enakim obdobjem lani. Pri skupnem številu zaznane kriminalitete med primerjanima obdobjema ni prišlo do posebnih razlik; izvršenih je bilo le 70 kaznivih dejanj manj, kar preračunano v odstotke pomeni le 1,5-odstoten padec. Vendar pa so kriminalisti v letni primerjavi v absolutnih številkah opazili številčni porast kaznivih dejanj, ki sodijo v poglavje, ki varuje zakonsko zvezo, družino in otroke.
Delno razlog za povečano nasilje leži v dejstvu, da so družine prisiljene več časa preživljati skupaj. Vendar obdobje pandemije in ukrepov zoper njo ne pomeni povečanega tveganja le zaradi časovne dimenzije teh stikov, temveč tudi ali predvsem zaradi povečanega stresa ter razdražljivosti na strani storilcev kot tudi povečanega občutka nemoči in nezmožnosti iskanja izhoda na strani žrtev.
Do izrazitega skoka med kaznivimi dejanji je prišlo tudi pri prijavljanju kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe. Na inštitutu so to pripisali negotovosti v luči omejevanja gibanja, ki je v začetku epidemije vladala glede stikov otrok z razvezanima staršema.
Pri ostalih kaznivih dejanjih, nasprotno, zaznavajo upad njihovega števila, najbolj izrazito pri kaznivem dejanju neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. To je skladno tudi s tujimi ugotovitvami, da je preprodaja droge izrazito upadla, saj je zaradi omejitev gibanja in poostrenega nadzora bistveno težja.

Deli s prijatelji: