V Vidmu bi razvijali butični turizem

Turizem je tista gospodarska panoga, v kateri so bodo po končani epidemiji morali temeljito premisliti, kako vzpostavitvi ponovno ravnovesje ter privabiti tako domače kot tuje goste. Turisti se bodo verjetno izogibali potovanjem v večjih skupinah in dogodkom, kjer je prisotna velika množica, vsaj na začetku. Prednost bodo dajali individualiziranim in personaliziranim doživetjem, kar pa je priložnost za številne manjše občine.
Butičnost glede na svoje značilnosti udejanja trajnostno filozofijo, saj je nasprotje množičnemu turizmu in razbremenjuje turistične tokove. Butičnost spoštuje lokalno in prinaša večjo vrednost za lokalno okolje ter prakticira individualni pristop za bolj zadovoljnega gosta. To pa je priložnost za številne manjše občine tudi v Podravju.
Da bi povzdignili turizem na višjo raven so se v preteklosti povezali tudi z različnimi institucijami, a večji učinkov ni bilo.
Po vzoru Prekmurja, ki je z avtohtono ponudbo dvignil nivo turizma na zavidljivo ravne, si želijo haloški turizem popeljati na višjo raven.
Tako so se odločili, da bodo ustanovili svoje Zavod za turizem, kjer bodo v sodelovanju z drugimi občinami vzpostavili močno blagovno znamko haloškega turizma.
V slovenskem turizmu smo se poenotili v skupni viziji Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja. Z jasno turistično vizijo, pristopi in strateškimi cilji si Slovenija prizadeva za znatno povečanje dodane vrednosti turizma in doseganje trajnostne rasti s ključnim ciljem do leta 2021 – ta je 3,7 do 4 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj. A to je bilo še pred korono.

Deli s prijatelji: