V Svečini bodo obnavljali cesto in vodovod

V letu 2018 so v Občini Kungota pričeli z obnovo lokalne ceste –Bubno-Svečina v dolžini 2,7 kilometra. V letošnjem letu bodo nadaljevali z investicijo skozi center Svečine do gradu v dolžini 780 metrov ki zaradi dotrajanosti komaj zadostuje potrebam prebivalcev. Rekonstrukcija ceste se zaključi za mostom pri gradu, ki ga ne bodo obnavljali – zamenjali bodo zgolj ograjo. V sklopu obnove ceste bodo uredili tudi pločnik, vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter položili kanalizacijo za optično omrežje. Vrednost investicije je ocenjena na 500.000 EUR.
Z investicijo se bodo prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu s 23. členom ZFO-1, kjer planirajo pridobitev nepovratnih sredstev v višini 188.355 EUR in povratna sredstva s strani MGRT v znesku 94.177EUR.

Deli s prijatelji: