V Rušah bo osrednji trg dobil novo podobo

Občinski svet občine Ruše je na decembrski seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ruše za leto 2020 v prvi obravnavi. Do preteklega dne je bil proračun v javni razpravi, prihodnji teden bo odlok v drugi obravnavi tudi točka dnevnega reda občinske seje. V proračunu občine za leto 2020 je za kar 2,6 mio eur investicij.

Na prihodnji občinski seji se bodo svetniki seznanili tudi z idejno zasnovo za novo podobo
Trga vstaje v Rušah.

V letu 2020 je predvidena obnova Športne dvorane Ruše ter rekonstrukcija Kulturnega doma Ruše, ki bo deležen obnovljene fasade ter zamenjave stavbnega pohištva. V notranjih prostorih pa nekaj nove notranje in tehnične opreme ter urejene kotlovnica in ogrevanje.

Na občini Ruše intenzivno vodijo tudi aktivnosti za celovito ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na ravni celotne občine, pri čemer upajo tudi na pridobitev kohezijskih sredstev.

Deli s prijatelji: