V občini Pesnica nameravajo urediti kolesarski poligon

V občini Pesnica nameravajo v naselju Pernica, v žepu med glavno cesto in lokalno cesto urediti kolesarski poligon površine cca. 1.500 m2. Poligon bo namenjen predvsem učenju vožnje s kolesom skladno s prometnimi predpisi. Po južnem, vzhodnem in zahodnem robu ceste načrtujejo zasaditev dreves, na severni strani pa se bo poligon navezoval na obstoječo pešpot. V tem delu predvidevajo postavitev različne urbane opreme in objekta javnih sanitarij in garderob. do 19.febbruarja bo v prosorih občine PEsnica potekala javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve, kjer lahko občani podajo svoje predloge, pa tudi pripombe.

Deli s prijatelji: