V muzeju NOB razstava o hidroelektrarnah na Dravi

V Muzeju narodne osvoboditve Maribor poteka razstava “In zasvetila je luč – Drava in gradnja njenih osmih elektrarn v 20. stoletju”.
Razstava prikazuje načrtovanje, gradnjo in razvoj hidroelektrarn, njihov pomen ter spremembe, ki so jih prinesle Mariboru in Sloveniji.
Potreba po večji količini električne energije je naraščala tako v industriji, kot v gospodinjstvih, ki so postajala čedalje bolj elektrificirana.
Hidroelektrarn na reki Dravi je veliko, saj reka teče čez tri države: Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško.
V Muzeju narodne osvoboditve Maribor si lahko obiskovalci ogledajo stalne razstave: spomenik mariborski industriji v 20. stoletju, Slovenija med I. svetovno vojno, med vojnama in II: svetovno vojno. Organizirajo pa tudi časovno omejene razstave, med katere spada razstava o hidroelektrarnah na reki Dravi.
Hidroelektrarne so pred nekaj desetletji zaposlovale veliko število ljudi. V današnjem času pa so potrebe po zaposlitvenih kadrih, zaradi modernizacije sistema, bistveno manjše.
Reka Drava s svojimi hidroelektrarnami prispeva velik delež električne energije za vso Slovenijo.
Živimo v času množičnega onesnaževanja okolja, zato je potrebno poduariti, da je iz ekološkega vidika to najbolj čista oblika pridobivanja električne energije.

Deli s prijatelji: