V Cerkvenjaku napovedujejo obnovo številnih cest

V letu 2020 na področju občinske cestne infrastrukture v občini Cerkvenjak načrtujejo številne investicije. Modernizirali bodo občinske ceste Cerkvenjak–Kadrenci-Andrenška graba) oz. odsek ceste pod kmetijo Smej do odseka za Peščeni Vrh v skupni vrednosti ca. 80.000 EUR in v dolžini 560 m. Napovedujejo tudi modernizacijo občinske ceste Cerkvenjak–Andrenci oz. odsek ceste od »Žižkoveka klanca« v smeri kmetije Vršič v Andrencih in sicer v skupni vrednosti ca. 35.000 EUR v dolžini 332 m. Predivdena pa je tudi modernizacija občinske ceste Cogetinci –Hauzer oz. odsek ceste od lokalne ceste skozi Osojnico v smeri kmetije Hauzer v Cogetincih in sicer v skupni vrednosti ca. 25.000 EUR v dolžini 165 m.
Občina ima z vzdrževanjem cest tudi velike stroške z vzdrževanjem, ki so posledica makadamske izvedbe in delovanja vode. Ceste so preozke in imajo številne težave z odvajanjem voda. Večinoma so dotrajane in poškodovane ter slabše prevozne, prometno manj varne ter ne zagotavljajo dobre prometne povezanosti med kraji občine. Izvedba investicije se planira v dveh delih, in sicer odseka v Andrencih za izvedbo tekom pomladi in odsek v naselju Cogetinci v jesenskem času. Za ta namen je trenutno še postopek javnega naročanja, in sicer v fazi podpisa gradbene pogodbe.

Deli s prijatelji: