V avgust nižja brezposelnost

Avgusta se je število brezposelnih v primerjavi z julijem znižalo. Tako je bilo konec avgusta na Zavodu registriranih 88.172 brezposelnih oseb, kar je 1,4 odstotka manj kot julija, a kljub temu 23,2 odstotka več kot v lanskem avgustu. Nižje pa je tudi število prostih delovnih mest. V prvih osmih mesecih, je bilo na razpolago 25,6 % manj prostih delovnih mest kot v enakem obdobju lani.
Brezposlenost na območju Maribora pada. Avgusta se je brezposelnost v priemrjavi z mesecem julijem zmanjašala za 1,8 odstotka.
K temu so pripomogli številni državni ukrepi za zajezitev posledic koronakrize, ap tudi bližina Avstrije. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so avgusta Zavodu sporočili 12.210 prostih delovnih mest, kar je 10,2 odstotka več kot julija in 4,3 odstotka manj kot avgusta 2019, največ za naslednje poklicne skupine.
V okviru programov spodbujanja zaposlovanja delodajalcem omogočajo številne subvencije oziroma delna povračila stroškov za zaposlitev novih sodelavcev. V zameno za nove zaposlitve lahko zainteresirani delodajalci prejmejo subvencije, povrnejo jim prispevke za novozaposlene sodelavce ali sofinancirajo stroške zaposlitev v javnih delih. Več informacij je dostopnih na njihovi spletni strani.

Deli s prijatelji: