Upokojenci so danes prejeli solidarnostni dodatek

Današnja jutranja gneča pred bančnimi poslovalnicami in poštami je pokazala, da so upokojenci danes prejeli pokojnino za april. Na podlagi ukrepov za omilitev posledic epidemije pa so tisti s pokojnino do 700 evrov prejeli še enkratni solidarnostni dodatek.
Pokojninski zavod je enkratni solidarnostni dodatek izplačal več kot 300.000 upokojencem s pokojnino do 700 evrov, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. To je slaba polovica vseh, ki prejemajo pokojnino iz obveznega zavarovanja. Znesek dodatka je odvisen od višine pokojnine. Tistim s pokojnino do 500 evrov je pripadlo 300 evrov, prejemnikom pokojnine v višini nad 500, a ne več kot 600 evrov je pripadlo 230 evrov, tisti s pokojnino nad 600, a ne več kot 700 evrov pa so dobili 130 evrov enkratnega dodatka.
Do dodatka v enakih višinah so upravičeni tudi prejemniki tistih invalidskih nadomestil, ki ne znašajo več kot 700 evrov. Pogoj pa je, da so brezposelni in imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence so prav tako prejeli zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Poleg njih pa so upravičenci tudi upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov in prejemniki dodatka k tuji pokojnini.
Pokojninskemu zavodu bo približno 66 milijonov evrov, kolikor bi naj bilo treba nameniti za izplačilo dodatka, zagotovil državni proračun.

Deli s prijatelji: