Ulica Ruške čete bo dobila novo podobo

V letošnjem letu je v proračunu občine Ruše zajeta tudi investicija obnove Ulice Ruške čete. Gre za 340 metrov dolgo ulico, ki je v slabem stanju in nujno potrebna obnove.
Investicija bo v celoti krita iz proračunskih sredstev. Občina Ruše želi do konca leta 2022 dokončati projekt izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja. torej ureditev problematike odvajanja in čiščenja odpadnih vod. S tem bodo zagotovili izboljšanje stanja celotnega omrežja.
K idejni zasnovi bodo v nadaljevanju pozvani tudi občani, da bodo k ideji lahko oddali tudi svoje predloge, ki se bodo v samem projektu tudi upoštevali.
Proračunska srestva za zagotavljanje in zboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja so bila zagotovljena za letošnje leto. Sredstva so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo novih kanalizacijskih vodov oziroma zamenjavo dotrajanih. V mesecu avgustu je bila tako na občinski spletni strani objavljena tudi razpisna dokumentacija za javno naročilo po postopku naročila male vrednosti, in sicer Kanalizacija Ulica Ruške čete. Osrednja ulica Ruš bo tako kmalu dobila novo prijaznejšo podobo.

Deli s prijatelji: