Ukrepi proti širjenju okužbe tudi na Univerzi v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru so izdali Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je usklajen z vsemi smernicami NIJZ – ja. Tekoče dopolnjujejo izdana navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki ga pripravlja delovna skupina imenovana za to področje. Zaradi ukrepa, prepovedi zbiranja več kot 100 ljudi v zaprtih prostorih odpovedujejo vsa zbiranja, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako se je zaposlenim odsvetovalo vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja.
Na Univerzi v Mariboru pripravljajo navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo. V kolikor bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te potrebno v celoti nadomestiti. Za takšen ukrep se na Univerzi v Mariboru ne bodo odločili, dokler ne bodo na nacionalni ravni razglašene izredne razmere.

Deli s prijatelji: