Učimo se od doma!

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom so svoja vrata zaprle tudi šole. Vendar to ni čas počitnic, zato je potrebno razmišljati in delati v smeri zadanih izobraževalnih ciljev. Učitelji so poskrbeli za to, da bodo v tem času izobraževalne vsebine dostopne s pomočjo spletnih strani in e-učilnic. Največja prednost uporabe e-gradiv je hitra povratna informacija, ki učenca opozori na pomanjkljivosti, jih seznanja z uspešnostjo ter s tem omogoča učinkovito učenje.

V nadaljevanju vam posredujemo spletne strani na katerih so na voljo brezplačna gradiva. Prav tako RTV Slovenija v dopoldanskem času predvaja izobraževalne vsebine namenjene učencem.

Lilibi.si

Lilibi.si je izobraževalni portal s poučno vsebino namenjen otrokom v vrtcih in učencem od 1.-3. razreda.

Radovednih-pet.si

Spletna stran Radovednih pet je namenjena učencem 4. in 5. razreda.

iRokus.si

iRokus je spletni portal z elektronskim učnim gradivom Založbe Rokus Klett. Nudi več kot 190 gradiv za učence od 6.-9. razreda osnovne šole in tudi za srednjo šolo.

Znamzavec.si

Osnovnošolske vadnice za predmete slovenščine, matematike, angleščine in kemije.

UCIMse.com

UCIMse.com je interaktivni portal kjer so naloge namenjene učencem od 1.-9. razreda ter tudi predšolskim otrokom. Vsebine so usklajene z učnim načrtom, portal pa je zasnovan zelo motivacijsko in igrivo. Naloge na portalu so pregledno urejene in usklajene s poglavji v delovnih zvezkih MKZ in so primerne za domače naloge, dodatno preverjanje znanja in ponavljanje ter utrjevanje znanja tako v šoli kot doma.

Otroci.org

Stran Otroci.org je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom, kjer se najde velik izbor brezplačnih učnih listov. Učni listi so na voljo za vse razrede osnovne šole (1.-9. razred) za predmete matematika, slovenščina, fizika, kemija, zgodovina, zemljepis, spoznavanje okolja in druge.

Interaktivne-vaje.si

Stran je namenjena učencem od 1. do 9.razreda kot pomoč pri učenju matematike, slovenščine, angleščine, nemščine, fizike, geografije in drugih predmetov.

Timmy kids TV

Slovenski Youtube kanal Timmy kids je namenjen predvsem otrokom od 2. do 6.leta, vendar starostne omejitve ni. Vsebine so poučne in zanimive ter predstavljene na enostaven ter poučen način. Pripravlja jih Dijana Žiberna, ki navdih ter ideje dobiva ob pomoči svojega sina. Na kanalu najdemo tudi rubriko »Dober jutrček« v kateri je med ostalimi vsebinami tudi telovadba, petje, risanje, spoznavanje živali ter kvizko, ki otroke še posebej pritegne, saj se zelo razveselijo pravilnih odgovorov. Otroci s pomočjo omenjenega kanala na zabaven in enostaven način odkrivajo nova področja ter pridobivajo nova znanja.

Deli s prijatelji: