Turizem v občini Kungota

Že v predvolilnem času, je takrat še kandidatka za županjo občine Kungota kot enega izmed nosilnih projektov izpostavljala Strategijo na področju razvoja turizma. Občina Kungota ima turističen potencial, predvsem na področju vinarstva in gastronomije, ter novih integralnih turističnih produktih.
Občina Kungota leži v vinorodni pokrajini, ponaša se s kakovostno in raznoliko ponudbo turističnih kmetij in vinskih kleti. Poudarek je tud na povezovanju na lokalnem, nacionalnem in čezmejnem sodelovanju.
Slovenija bo leta 2012 postala Evropska gastronomska regija. Projekt, ki je usmerjen v povečanje kakovosti življenja in vključuje priložnosti za izobraževanje na področju zdravega in sonaravnega bivanja ter trajnostnega razvoja gastronomije. Krepi nacionalno promocijo kulinarike in gastronomije ter ustvarja sinergijo z lokalnimi okolji oziroma kulturami.

Deli s prijatelji: