Turistične agencije bodo izdajale vrednotnice

Državni zbor je minuli četrtek sprejel zakon, ki turističnim agencijam za potovalne aranžmaje, ki so bili odpovedani zaradi epidemije COVID-19, omogoča izdajo vrednotnic.
Z omenjenim zakonom se določa, da se v primerih, ko pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil, če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil.
Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.Za izdano vrednotnico jamči organizator potovanja z vsem svojim premoženjem.
Če se potrošnik ne strinja z izdajo vrednotnice, lahko od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, pri čemer organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v dvanajstih mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

Deli s prijatelji: