Turistična prihodnost Ptuja

Pred slabima dvema mesecema je položaj direktorice Zavoda za turizem Ptuj zasedla Tanja Srečkovič Bolšec. Nova prva dama ptujskega turizma je izkušnje vrsto let nabirala na Zavodu za turizem Maribor – Pohorje, prva dva meseca na novem delovnem mestu pa sta bila namenjena spoznavanju razmer na Zavodu za turizem Ptuj in prvim večjim projektom.

Deli s prijatelji: