Tudi v letu 2019 smo pili varno vodo

Mariborski vodovod je tudi lani v skladu z izvajanjem notranjega nadzora na načelih HACCP preveril skladnost pitne vode na območju, ki ga podjetje oskrbuje. Rezultati fizikalno – kemijskega in mikrobiološkega preskušanja v okviru notranjega nadzora v letu 2019 potrjujejo, da je pitna voda, z izjemo posameznih vzorcev na določenih mestih vzorčenja, skladna s Pravilnikom o pitni vodi. Vodni viri, ki ne ustrezajo zahtevanim predpisom, so bili izključeni iz sistema oskrbe s pitno vodo. V primerjavi s preteklim letom, je odstotek neskladnih vzorcev sicer višji
Poročilo o skladnosti pitne vode ugotavlja, da je bila pitna voda celotnega sistema za oskrbo s pitno vodo, ki ga upravlja Mariborski vodovod, v letu 2019 varna in je v primeru ugotovljenih neskladnosti ob ustreznih ukrepih, ki jih je sprejel upravljavec, izpolnjevala zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnega koli onesnaženja pitne vode.

Deli s prijatelji: