Svet zavoda podal negativno mnenje k razrešitvi

Notranja revizija javnega zavoda Center za mlade Ruše, bolj znanega kot CEZAM, ki v občini Ruše upravlja s pokritim bazenom, drsališčem in športnim parkom Ruše je pokazala na nepravilnosti pri vodenju javnega zavoda, zato je konec januarja ruška županja izdala postopek za razrešitev direktorja Tomija Prosnika. Svet zavoda, ki mora podati predhodno mnenje se je na izredni seji sešel v petek.
Izredno sejo sveta zavoda so na predlog predsednika zaprli za javnost, saj naj bi se na seji seznanili z nekaterimi podatki iz revizijskega poročila, ki so poslovna skrivnost. Revizijsko poročilo ugotavlja, da poslovanje zavoda v letih 2016 do 2018 v določenih delih ni bilo skladno z načeli zakonitosti, preglednosti in gospodarnosti ter na določenih področjih niso bile vzpostavljene in delujoče ustrezne notranje kontrole, ki bi zagotavljale, da je poslovanje Cezama pregledno, pravilno in skladno z zakonodajo.
Konec januarja je o razlogih za razrešitev ruška županja obvestila direktorja, ki javni zavod Cezam vodi od marca 2017. Ta je navedbe pisno ovrgel in županji ni odnesel odstopne izjave. Meni, da je njegova razrešitev politične narave.

Deli s prijatelji: