Suša oklestila pridelek za najmanj 20 odstotkov

Nedavno smo poročali, da je slovenske kmetije prizadela pozeba, ki je uničila večino sadnega pridelka. Tokrat je udarila še suša. Nivo podtalnice je na dravsko-ptujskem polju upadel za dobrih 20 cm. Če obilnejšega dežja v prihodnjih dneh ne bo, bo pridelek poljščin bistveno slabši kot pretekla leta. Škoda je na pšenici že vidna.
Natančneje v prvih treh mesecih leta je bilo zgolj 60 odstotkov padavin od dolgoletnega povprečja. Težavo predstavlja tudi veter, ki dodatno izsušuje polja. Največjo škodo so utrpela predvsem ozimna žita.
Problematična je tudi trda zemlja, ki kmetom pri obdelavi povzroča številne težave. Problemov s sušo se čez noč ne da urediti, saj so podnebne spremembe dejstvo.
Strokovnjaki pravijo, da ni ogrožen zgolj pridelek koruze, žit in drugih poljščin, pač pa je vprašljiva tudi košnja trave, tako da bi živali ostale brez hrane. V času ko poseben pomen pripisujejo samooskrbi bi takšne razmere lahko pomembno vplivale tudi na cene pridelanih živil in jo dodatno podražile.

Deli s prijatelji: