Študij dentalne medicine v Mariboru ostaja neznanka

Medtem ko bvodo konec tedna dijaki obiskali željene fakultete, še vedno ostaja velika neznanka študij dentlane medicine v Mariboru. Še vedno ni dokončno odločeno, če se bo jeseni na medicinsko fakulteto lahko vpisalaprva generacija 20-ih študentov stomatologije. Za začetek izvajanja študijskega programa in vpis prvih 20-ih študentov bi v prihodnjem študijskem letu potrebovali126 tisoč evrov, ki pa jih fakulteta sama ne zmore zagotoviti. O poteku tako odloča pravna služba Vlade RS, ki bo, če bo program podprla, za 6 letni študij morala zagotoviti 1,2 milijona evrov.

Deli s prijatelji: