Starejši vse bolj osamljeni

Strah pred okužbo in pomanjkanje stikov s prijatelji in svojci je mnoge starejše precej prizadel. Omejili so gibanje in stike z bližnjimi, v domovih za starejše ostajajo v sobah, se ne družijo in imajo omejen stik s svojci. Kar pa je njihov že tako ranljiv položaj v družbi, še dodatno poslabšalo.
Staranje ni bolezen, temveč fiziološki proces, ki prinaša telesne, razumske, duševne in socialne spremembe. Z upokojitvijo lahko človek doživi stres, ker pogreša družbo, smiselno delo in doživlja težave v medosebnih odnosih. Zato številni družbo najdejo v Društvih upokojencev, ki pa so lani večino svojih dejavnosti popolnoma okrnili.
Nekateri med njimi so v času milejših ukrepov izvedli kakšen izlet, a v skladu z ustreznimi priporočili. Številni so utrpeli velike stiske, stik v živo pa nadomestili s komunikacijo po telefonih. Veliko med njimi ni plačalo članarine društvo, kar je številne organizacije pripeljajo na rob preživetja. Sicer optimistično pričakujejo konec omejitev, a kljub temu bo dela tudi po koncu epidemije veliko.
Ustrezna socialna mreža pomembno vpliva na uspešno staranje, saj starejšim zagotavlja več podpore in jim pomaga nadomestiti izgube. Dejstvo pa je tudi, da več ko imajo starejši podpore in socialnih stikov, manj je bolezni in nujnih medicinskih intervencij.

Deli s prijatelji: