Sredstva za projekte namenjene starejšim

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov, s katerimi se bodo vzpostavile enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let. Predvideva se sofinanciranje 30 projektov, 16 v vzhodni kohezijski regiji in predvidoma 14 v zahodni. Višina sofinancerskih sredstev bo dobrih 21 milijonov evrov, od tega je 80% sredstev EU in 20% nacionalnega prispevka iz državnega proračuna.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za gradnjo ali pridobitev objektov oz. objektov z zemljiščem za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let.
V skladu s terminskim načrtom operacije bodo pri merilih za ocenjevanje bolje ocenjeni projekti, s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za investicijo, ki je predmet vloge.
Upravičeni stroško omenjenega javnega razpisa so nakup zemljišča, nepremičnine, gradnja, oprema ter druga opredmetena osnovna sredstva; stroški plač; stroški storitev zunanjih izvajalcev ter davek na dodano vrednost.

Deli s prijatelji: