Spremembe pri socialnih transferjih

V februarju bodo izplačane višje minimalne plače, kar bo vplivalo na višino socialnih transferjev. Denarna socialna pomoč, ki jo nekateri dobivajo z minimalno plačo po tako nižja za nekaj deset evrov.  Če je oseba z enim otrokom pred zvišanjem prejemala minimalno plačo v višini 667 evrov neto in otroški dodatek v višini 99,15 evra ter ni imela drugih dohodkov in premoženja, je bila upravičena tudi do denarne socialne pomoči v višini skoraj 200 evrov. Po zvišanju minimalne plače na 700 evrov neto bo ta znesek za 33 evrov nižji. Takšnih družin je po podatkih ministrstva za delo,družino in socialne zadeve 133. Na višino otroških dodatkov, štipendije, znižano plačilo vrtca in subvencije malice in kosila pa letos ne bo vplivala, saj pri letnih pravicah upoštevajo dohodek iz preteklega leta.

Deli s prijatelji: