Spremembe pri prostovoljnem delu

Sloveniji je skoraj pol milijona prostovoljcev. Nekateri želijo nuditi pomoč posameznikom v stiski, višati kakovost življenja v lokalni skupnosti ali spreminjati svet na bolje. Prostovoljci, ki prejemajo socialno pomoč, so tudi upravičeni do dodatka za delovno aktivnost. Lani je vlada predlagala ukinitev tega dodatka, kar bi prizadelo zlasti prostovoljce, ki so ključni pri delu posameznih organizacij.

Da bi vseeno zajezili morebitne kršitelje, pa so na ministrstvu za delo pripravili potrdilo, kjer morajo organizacije, ki koristijo prostovoljsko delo za volunterje, ki prejemajo dodatek poročati pristojnim centrom za socialno delo.

In prav manjko komunikacije je problematičen, saj nekatera društva s oddajo potrdila niso seznanjena, spet druga ne vedo, kam jih je potrebn oddajati. In čeprav obstaja veliko nejasnoti dodatka za delovno aktivnost brez predloženega potrdila ne bodo več izplačevali in ponovno bodo oškodovani tisti, ki takšne dodtke najbolj potrebujejo.

Deli s prijatelji: