Spremembe na trgu dela

Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o urejanju trga dela. Zvišanje denarnega nadomestila s sedanjih 350 eur na 530,19 eur bruto je ena ključnih sprememb novele zakona. Tudi podaljšanje zavarovalne dobe za priznanje pravic edo denarnega nadomestila za primer brezposelnosti se spreminja. Z dosedanjih 9 mesecev, na 10 mesecev v zadnjih 2 letih.
Mlajši od 30 let bodo medtem do denarnega nadomestila še vedno upravičeni, če bodo imeli šest mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih. Ta sprememba bo sicer začela veljati šele z začetkom uporabe spremenjenih pravil evidentiranja izrabe delovnega časa, najpozneje pa 1. januarja 2021.
Spremembe prenovljena zakonodaja prinaša tudi upokojencem, ki opravljajo občasna in začasna dela. Po veljavnem zakonu lahko opravijo največ 60 ur teh del v koledarskem mesecu, po novem pa bo mogoča izjema, s katero bo določeno, da lahko opravijo največ 90 ur. Največji letni dovoljeni obseg ur pa se ne spreminja. Na priporočilo varuha človekovih pravic se z novelo zakona sicer povečuje tudi možnost za vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja tistim brezposelnim, ki so nastopili materinski, očetovski ali starševski dopust. In sicer se jim bo v primeru ponovne prijave v evidenco brezposelnih pri izpolnjevanju pogojev upoštevalo tudi obdobje prijave pred nastopom omenjenega dopusta.

Deli s prijatelji: