Športni objekti Maribor brez akcijskega načrta

Novembra lansko leto je mestni svet Mestne občine Maribor direktorju Športnih objektov Maribor naložil izdelavo novelacije sanacijskega načrta ter akcijski načrt za javni zavod. Direktor Mežnar naloge ni opravil v predvidenem času, je mestni set zaprosil za podaljšanje roka. Gradivo je sedaj umeščeno na četrtkovo sejo mestnega sveta. Za komentar na predloženo novelacijo sanacijskega načrta smo se obrnili na člana sveta zavoda Športnih objektov Maribor,

Med izhodišči in smernicami za ustrezno načrtovanje zavoda je tudi prenos nekaterih služb v okvir Holdinga.

Akcijski načrt bi moral vsebovati celovito analizo po posameznih objektih – stanje, potencial, kadrovsko sestavo, načrt trženja, … kar je bilo konec koncev tudi izhodišče sanacijskega načrta, vendar v celotnem gradivu ni nikjer zapisana izvedba le – tega.

Potem, ko so finančne in komunikacijske težave v Športnih objektiv Maribor odjeknile v javnosti se je razdor med nekaterimi zaposlenimi in direktorjem Mežnarjem še povečal.

Na novembrski seji mestnega sveta je mariborski podžupan dr. Samo Peter Medved izjavil, da so Športni objekti Maribor hud bolnik. Da dolg narašča, da je način poslovanja finančno nevzdržen, da je vodenje investicij napačno, … Kljub klavrnemu stanju pa po mnenju člana sveta zavoda obstaja rešitev.

Akcijski načrt za Športne objekte Maribor bi moral biti pripravljen do 31. januarja 2020, takšen sklep je bil sprejet na 3. izredni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor. Ta sklep ni bil realizira, zato se bodo mestni svetniki s pripravljenim gradivom, ki akcijskeg anačrta ne vsebuje seznanili na četrtkovi redni seji mestnega sveta.

Deli s prijatelji: