Slovenci v Angliji

Sofinanciranje obnove fasad v jedru Ruš

Na spletni strani občine Ruše so teden dni nazaj objavili javni razpis za sofinanciranje projektov obnove fasad in zunanjega stavbnega pohištva v delu trškega jedra Ruše v letu 2020.
Obnova fasade mora vključevati vsaj tri strani fasade, ki so vidne z ulice. Obnova zunanjega stavbnega pohištva ni pogoj za prijavo na razpis in dodelitev sredstev. Obnova zunanjega stavbnega pohištva brez obnove vsaj treh stranic fasad ne more biti predmet prijave na razpis oz. dodelitev sredstev z naslova tega javnega razpisa.
Zainteresiranim lastnikom na ruški občini predlagajo, da pričnejopravočasno pridobivati kulturnovarstvene pogoje in soglasja pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine
Sredstva bodo tako namenjena sofinanciranju obnove fasad in stavbnega pohištva v lasti fizičnih oseb, pod pogojem, da se bodo na objektu obnovile vsaj tri strani fasade, vidne s ceste. Predvidena višina sofinanciranja bo do 50 % oz. do 5.000 evrov.
Upravičeni stroški projekta priprave projekta obnove fasade in zunanjega stavbnega pohištva se vševajo stroški kot so postavitev fasadnega odra, odstranitev in popravilo fasadnega ometa ter obrob in kitanje, odstranitev in vgradnja novega stavbnega pohištva ter oplesk fasade s fasadno barvo.
Za pomoč pri pripravi vloge za kulturnovarstvene pogoje in soglasja pa se lahko vlagatelji obrnejo na občinsko upravo.

Exit mobile version