Široko pasovno optično omrežje na podeželju

Na današnji javni predstavitvi največje tuje investicije v Sloveniji v zadnjih letih, je družba Rune Enia predstavila projekt izgradnje širokopasovnega optičnega omrežja na slovenskem podeželju, ki bo končnim uporabnikom omogočalo hitrosti prenosa 10Gb/s. Gre za 200 milijonsko investicijo v gigabitno omrežje za več kot 230 tisoč priključkov. Gradnja omrežja bo zajela približno tretjino vseh gospodinjstev v Sloveniji ,ki prostorsko gledano pokrivajo kar 70% ozemlja države. V času izgradnje bodo slovensko podeželje povezali z več kot šest tisoč kilometri medkrajevnega širokopasovnega optičnega omrežja.Podjetje bo gradilo odprto omrežje, torej bo končnim uporabnikom omogočeno, da bodo sami zbirali ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev za njih najprimernejši oz. najugodnejši. Podjetje bo z izgradnjo omrežja pričelo v občini Šentilj in okoliških občinah. V občini Šentilj so potrebo po takšnem omrežju zaznali že pred precej časa.

Deli s prijatelji: