Širitev Cone Tezno

Na območju poslovno – proizvodne cone Tezno na jugovzhodnem delu Maribora, kjer je do stečaja leta 1996 delovala Tovarna vozil Maribor, se trenutno na 108 hektarjih površine nahaja Cona Tezno, ki združuje 212 podjetij, v katerih je zaposlenih 3830 ljudi. Tudi v letu 2020 bo Cona Tezno deležna nekaterih investicij.
Cesta bo umeščena na severnem delu Cone Tezno, finančna konstrukcija kaže na investicijo v vrednosti okrog 400.000 evrov. Financiranje pa v okviru Regionalnih razvojnih projektov s strani Evropske unije.
Predvsem gre za podjetja, ki so v branži kovinsko – predelovalne industrije, avtomobilske industrije in, stroje gradnje in informacijsko – komunikacijske tehnologije. V Coni Tezno pa vidijo veliko potencialov za širitev. Na drugi strani železniške proge se nahajajo zemljišča v lasti Mestne občine Maribor.

Deli s prijatelji: