Sindikat opozarja na kršitve povezane z dopusti

Mnogim zaposlenim se ob vrhuncu dopustniške sezone porajajo vprašanja o njihovih pravicah v tem času. V času glavne dopustniške sezone je predvsem aktualno vprašanje, ali mora biti delavec, medtem ko je na letnem dopustu, po telefonu, elektronski pošti ali kako drugače dosegljiv za delodajalca.
Regres in letni dopust sta nerazdružljivo povezana pojma. Regres je vsota denarja, ki jo mora delodajalec plačati delojemalcu poleg letnega dopusta po Zakonu o delovnih razmerjih. Letni dopust pa je pravica delavca, ki se ji slednji ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti.
Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa delodajalca na eni strani, na drugi strani pa zakon določa obvezne dnevne in tedenske počitke, vendar je letni dopust praktično edini način, da si delavec lahko zagotovi daljše neprekinjeno obdobje za počitek in regeneracijo.
Letni dopust se izrablja z namenom, da ima delavec možnost za počitek, rekreacijo in zaradi družinskih obveznosti. To so osnovne okoliščine, ki so pomembne pri odločanju o času in načinu izrabe letnega dopusta delavcev. Pomembno je, da te pravice delodajalec delavcu načeloma ne sme odreči, razen v primeru, ko bi taka delavčeva odsotnost resneje ogrožala delovni proces.
Kršitve izrabe letnega dopusta se pojavljajo znova in znova, njihovo število se povečuje odkar večina ljudi uporablja pametne telefone, na katere ima naloženo tudi službeno elektronsko pošto.
Že iz narave samega dopusta, pa tudi iz določbe 2. odstavka 137. člena zakona o delovnih razmerjih je jasno, da delavec med dopustom ne dela, ker je odsoten z dela zaradi izrabe dopusta, torej po definiciji ni vključen v delovni proces delodajalca, ne izpolnjuje del in nalog iz delovnega razmerja in ni pod nadzorom ali navodili delodajalca.
Pa še nasvet našega sogovornika, tako za delavce kot na drugi strani tudi delodajalce. Delavec in delodajalec se o izrabi letnega dopusta dogovorita, pri čemer se upoštevajo potrebe delovnega procesa ter potrebe delavca. Letni dopust se izrablja v delovni dnevih, vsaj 2 tedna dopusta pa mora delavec izrabiti v kosu. Za ta dva tedna lahko delodajalec zahteva od delavca, da jih planira v naprej.

Deli s prijatelji: