Selitev sedeža HSE v Maribor?

V zadnjih letih smo priča centralizaciji upravljanja s strani Holdinga Slovenske elektrarne, ki se je začela z ukinitvijo nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor. Ideja o selitvi sedeža HSE iz Ljubljane v Maribor ima že dolgo brado. Mariborski poslanci v Državnem zboru v vsakem mandatu obljubljajo, da bodo tudi na tem področju aktivni, vendar sprememb za enkrat še ni na vidiku. Pred dnevi je predsednik sveta delavcev Dravskih elektrarn Maribor na 15 poslancev obdravske regije naslovil vprašanje ….
Namen poslanega vprašanja ja bil, da se doseže cilj, in sicer, da Maribor končno enkrat dobi to zgodbo o energetiki, ki si jo zasluži. Tako glede na znanje ki ga premore, kot tudi na investicijski potencial Dravskih elektrarn, ki je v elektro gospodarstvu ogromen. V prejšnjem sklicu Državnega zbora so se tega trije poslanci zavedali in poslušali spremeniti omenjeno problematiko.
Na vprašanje, ki ga je Šega postavil 15 poslancem je bilo moč odgovoriti s tremi enostavnimi odgovori: DA, NE in ME NE ZANIMA. Očitno, pa so tudi enostavne rešitve včasih za marsikoga preveč zahtevne.
O imenih poslancev, ki so bili prejemniki vprašanja in pošiljatelji odgovor Šega ne govori. Morda, pa bomo odgovore dobili na naslednjem srečanju mariborskih poslancev združenih v Klubu7, ko bodo v soju žarometov morali odgovarjati tudi na to, za marsikoga neprijetno vprašanje.

Deli s prijatelji: