Selitev gradiva Pokrajinskega arhiva Maribor

Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), ki ima sedež na mariborskem Glavnem trgu, se pripravlja na selitev arhivskega gradiva iz skladišča na Taboru.
Gradivo, ki je bilo okuženo s plesnijo, so umestili v nove arhivske škatle. Posledic plesni pa na gradivu ni zaznati.
Težave s hrambo gradiva v arhivu imajo, zaradi pomanjkanja prostora in umeščenosti v več enot že vrsto let. Ker na sedežu na Glavnem trgu nimajo možnosti širitve, pa si že dlje časa prizadevajo za novogradnjo, kjer bi lahko vzpostavili ustreznejše pogoje za delo.
Zemljišče, ki trenutno služi kot parkirišče v Parku Mladih na Taboru, je v lasti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pri prenosu lastništva na ministrstvo za kulturo pa se ves čas zatika.
V času epidemije koronavirusa so dostop do arhivskih gradiv zunanjim obiskovalcem in delovanje zaposlenih tudi prilagodili.
Pokrajinski arhiv Maribor sicer skrbi za arhivsko gradivo z območja dela Štajerske, Prekmurja in Koroške. Zaposleni v arhivu pa upajo, da bodo čim prej lahko znova zasedli svoja delovna mesta in da se bo življenje vrnilo v ustaljene tirnice.

Deli s prijatelji: