Regijska konferenca Slovensko kmetijstvo in gastronomija

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru je v organizaciji Delovne skupine Slovenija – evropska regija gastronomije 2021 potekala prva regijska konferenca »Slovensko kmetijstvo in gastronomija«. Konferenca je bila namenjena strokovnemu spoznavanju nosilcev živilske dejavnosti z gostinskimi obrati, hoteli in catering sistemi.
S tem namenom se je na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oblikovala posebna delovna skupina.
Pomembno vlogo si je v projektu evropska regija gastronomije izboril tudi Maribor, kjer priprave na leto 2021 trajajo že skoraj dve leti.
Projekt evropska regija gastronomije je priložnost za vse ponudnike gastronomskih doživetij. A potencial bo mogoče uresničiti le ob skupnem nastopu na trgu in sodelovanju različnih ponudnikov.
Pridobitev naziva Evropska gastronomska regija je sicer izjemnega pomena za promocijo slovenske kulinarike in gastronomije. Pričakuje se, da bo projekt pripomogel k trajnostnemu razvoju, spodbudil trajnostni gastronomski turizem in lokalno samooskrbo, povezal podeželska in urbana območja, izpostavil pomen prehrane za zdravje ter zagotovil podporo malim in srednjim podjetjem.

Deli s prijatelji: