Razpis za vpis otrok v prvi razred osnovne šole

V teh dneh poteka vpis v prvi razred osnovnih šol za šolsko leto 2020/2021 na območju Mestne občine Maribor. Osnovne šole, v katerih delujejo tudi podružnične šole, bodo vpis vanje izvajale na matični šoli. V prvi razred devetletne osnovne šole morajo starši vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu 2020 dopolnili starost šest let (rojeni v letu 2014). V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. V skladu s 5. in 6. a-členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, ki določa postopek vpisa, so starši dolžni otroka vpisati v šolo v šolskem okolišu (gravitacijskem območju), v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. Starše oziroma otroke, ki živijo na območju šolskega okoliša (gravitacijskega območja), bodo posamezne osnovne šole povabile k vpisu tudi s pisnim vabilom. Če starši otroka, rojenega v letu 2014, vabila niso prejeli, se morajo oglasiti v najbližji osnovni šoli, kjer bodo prejeli potrebne informacije.

Deli s prijatelji: