Razpis za direktorja Gasilske brigade Maribor

Javni zavod Gasilska brigada Maribor je objavila razpis za novega direktroja. Sedanjemu direktorju Alešu Ciringerju se izteka mandat. Za direktorja zavoda je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava in ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali sprecializacijo po visokošolski izobrazbi ali magistrsko izobrazbo druge bolonjske stopnje. Prav tako mora imeti predpisan strokovni izpit v skladu z Zakonom o gasilstvu, najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih delovnih mestih, osnosno raven angleškega in nemškega jezika ter pozna področje dejavnosti zavoda. Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi program dela in razvoja zavoda. Rok za prijavo na razpisano delovno mesto je 15. februar 2020. O ponovni prijavi na razpis razmišlja tudi sedanji direktor. Dokončno odločitev bo sprejel po pogovoru z zaposlenimi in ustanoviteljem, torej Mestno občino Maribor.

Deli s prijatelji: