Protipoplavna varnost ob Dravi

Za nekaj manj kot 15 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za vode, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 11,4 milijona evrov. Z načrtovanimi celostnimi ukrepi bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost ob Ptujski Dravi in zalednih pritokih na območju Mestne občine Ptuj, Občine Duplek, Občine Starše ter Mestne občine Maribor, s čimer bo zavarovanih več kot tisoč ljudi.

Po mnenju prebivalcev ob Dravi, se pretočnost reke zaradi zaraščanja stare struge in slabega vzdrževanja iz leta v leto zmanjšuje, kar povzroča vedno več poplav, posledično pa veliko gospodarsko škodo.
Na območju Maribora bodo z varovalnimi nasipi uredili poplavno varnost v Malečniku in Trčovi, s suhim zadrževalnikom Pekrski in Rožnodolski potok, v Radvanjskem potoku pa bodo skupaj z Mrzlim potokom uredili struge in nov varovalni nasip. Na Ptuju bodo med drugim s suhimi zadrževalniki uredili potok Rogoznica na območju Ljudskega vrta in potok Grajena, pri potoku Vičava pa bodo sanirali erozijski spodjed.

Po podatkih ministrstva za okolje in prostor je država od leta 2010 do danes za vzdrževanje Drave v okviru izvajanja gospodarske javne službe namenila devet milijonov evrov. Ena izmed njihovih prioritet je protipoplavna zaščita, še posebej v luči podnebnih sprememb in z njimi povezanih vse pogostejših naravnih nesreč.

Deli s prijatelji: