Prostorska stiska v OŠ Juršinci

Za zgledno urejeno fasado Osnovne šole v Juršincih se učitelji, učenci in ravnateljica srečujejo z vse večjo prostorsko stisko. V objektu, ki je bil sprva načrtovan za 175 otrok naj bi se v prihodnjem šolskem letu stiskalo že 250 učencev, zaradi tega se vodstvo šole poslužuje skrajnih ukrepov, kot je denimo preureditev knjižnice v improvizirano učilnico.
Prostorsko stisko bodo v šoli skušali rešiti s preureditvijo podstrešja, na katerem bi lahko pridobili še nekaj učilnic. Rednega vzdrževanja je potrebna tudi vse bolj dotrajana šolska oprema. Ker šola velikih investicij sama ne zmore in ker ima države iz leta v leto vse manj posluha za investicije v primarno izobraževanje, je šola odvisna predvsem od Občine Juršinci.

Deli s prijatelji: